De regering voert vanaf 1 januari 2021 nieuwe maatregelen in omtrent het sociaal statuut van de zelfstandige. Deze veranderingen bestaan uit:

  • Veranderingen in de berekening van het pensioen
  • Verhoogd minimumpensioen
  • Uitgebreid vaderschapsverlof.

Wat verandert er aan de berekening van het pensioen van de zelfstandige?

Vanaf 1 januari 2021 schaft de regering de correctiecoëfficiënt af en berekenen zij dit zoals het werknemerspensioen. Hieruit komt ook dat de zelfstandigen vanaf 2021 40 % meer pensioenrechten opbouwen.

Hoeveel is het minimumpensioen voor de zelfstandige?

Vanaf 2021 stijgt het minimumpensioen met 2,65 %. Dit zal ook de komende jaren stijgen met 2,65 % tot zeker in 2024.

Hoeveel dagen vaderschapsverlof krijgt een zelfstandige?

Vanaf 2021 stijgt dit van 10 dagen (of 20 halve dagen) tot 15 dagen (of 30 halve dagen). Dit zal opnieuw een revisie krijgen in 2023.